Ühe postkasti lugu – episood 2

Feelingstream Intelligent auto-reply

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sissetulevate e-kirjade analüüs, mille kallal Feelingstream pilootprojekti raames mitu kuud pühendunult töötas, andis viljakaid tulemusi ning ainest mõtlemiseks meie eludes aina sagedasemaks muutuvate e-teenuste osas.

Oluline tähelepanek – 6% Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kirjapöördumistest on seotud lubade taotlemisega, mida kasutaja saaks kerge vaevaga teha ise e-teeninduse kaudu. Kui olemas on kasutajatele käeparane ja arusaadav ning ühtlasi riigile aega ja raha säästev kanal, poleks põhjust klienditeenindusse otsemeili teel nii sagedasti pöörduda. E-teenused on igati põhjendatud siis, kui nende kasutamine on mugav, sisukas, kiire ja lihtne. Sihilik kommunikeerimine, kampaaniad mittekasutajatele ning informatiivsete abimaterjalide ja instruktsioonide postitamine veebilehele suudaksid piisavalt tõsta ka teadlikkust teenuse olemasolust ja kasutusvõimalustest.

Lisaks, kui arvutada, et iga infomeilile sissetuleva kirja käsitlemiseks kulub 25 minutit (sekretär + sisuosakond kokku), siis e-teenuse kasutuselevõtt aitaks kokku hoida 160 töötundi aastas. Väheneb sekretäri töökoormus ja ajakulu ning tähelepanu saab suunata sisulisemate ülesannete täitmisele. Sealjuures muutub teenindus operatiivsemaks ja efektiivsemaks mõlema osapoole jaoks.

Areneva infoühiskonnana ei pea me enam võõrastama teenuste digitaliseerimist, vaid laskma spetsiaalselt meie jaoks loodud ja aktiivseks kasutamiseks mõeldud rakendustel oma elu lihtsamaks muuta.

Kasutagem e-teenuseid julgemalt!

The story of an inbox  – episode 2

Feelingstream analyzed incoming e-mails for the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications for a couple of months and the results gave a lot of food for thought on e-services and the way they are affecting our lives.

An important observation – 6% of the e-mails were associated with applying for permissions which the users could actually easily conduct through an e-service by themselves. When a user-friendly and easily understandable e-service exists that also saves the valuable time and money, there would be no need to send that much e-mails to customer service. Applying an e-service could reduce workload for the secretary allowing extra time to deal with more substantial matters thus making the service more effective for both sides.

As our world is becoming more and more tech-savvy, we should not be afraid of digitalization and let these special tools that are meant for active using make our lives more easier.  

Related Posts

Leave a Reply